1 สถาปนิกออกแบบ

- ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการออกแบบรูปด้าน และ mass form ของอาคาร
- หากสามารถเสก็ตงานถ่ายทอดไอเดียได้ด้วยมือ หรือ ทำ presentation ได้ด้วย จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกัน กรุณาส่ง Portfolio มาที่ e-mail: [email protected]
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป