ตำแหน่งงานว่าง
 

1 นักศึกษาฝึกงาน สถาปัตย์ และ อินทีเรีย

บริษัทมีนโยบายต้อนรับ นักศึกษาทั้งสถาปัตย์และอินทีเรีย เพื่อความสะดวกจึงอยากให้ผู้สมัครระบุวันเข้าฝึกทำงาน, วันสิ้นสุด (ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน) รวมทั้งหัวข้อและเหตุผลที่ต้องการฝึกงานกับทางบริษัท ให้ชัดเจน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- Curriculum Vitae (CV) และ Resume
- จดหมายขออนุญาตฝึกงานจากสถาบันต้นสังกัด
- สำเนาบัตรประชาชน
- ผลงาน Talent Portfolio

สามารส่งข้อมูลตามข้างต้นมาได้ที่: [email protected]

**การสมัครฝึกงานขอให้เป็นการติดต่อเป็นทางการตามลำดับขั้นตอน ผ่านอีเมลล์ เท่านั้น**


2 สถาปนิกออกแบบ

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการออกแบบ
- หากผ่านงานวางผัง รวมทั้งสามารถเสก็ตงานถ่ายทอดไอเดียได้ด้วยมือ หรือ ทำ presentation ได้ด้วย จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกัน กรุณาส่ง Portfolio มาที่ e-mail: [email protected]
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป

3 มัณฑนากร

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบตกแต่งภายใน มีไอเดียแปลกใหม่
- สามารถ free hand sketch ถ่ายทอดไอเดียให้ทีมงานได้
- หากเคยผ่านงาน public area หรือ retail space รวมทั้งหากสามารถ คิดราคากลางได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกัน กรุณาส่ง Portfolio มาที่ [email protected] 
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป