1 มัณฑนากร (Interior Designer)

- จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและตามโครงสร้างบริษัท
- ประสบการณ์ 7-10 ปี

- มีทักษะ ในการบริหารจัดการเวลา ในทีมงาน
- สามารถ sketch งานถ่ายทอดดีเทลงานได้ด้วยมือ
- สามารถตรวจแบบ และ คอมเม้นต์แบบก่อสร้าง งานตกแต่งภายในได้
-**สามารถทำเอกสาร ประมาณราคากลาง (ฺBOQ) ของงานตกแต่งภายในได้**

****หากสามารถ ทำเอกสารประมาณราคากลาง ในรูปแบบของทางราชการได้ (เช่นแบบฟอร์ม ปร.4) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**** 

 

2 เจ้าหน้าที่เทคนิค สถาปัตย์ (Architectural Technician)
- จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและตามโครงสร้างบริษัท
- ประสบการณ์ 5 ปี
- สามารถ sketch งานถ่ายทอดดีเทลงานได้ด้วยมือ
- มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้ดปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ

- สามารถตรวจแบบ และ คอมเม้นต์แบบก่อสร้าง งานสถาปัตย์ได้ ทั้งนี้ รวมถึงตรวจ ตรวจเช็ค ความสอดคล้องของเนื้อหาจากแบบของทาง วิศวกร ด้วย
-**สามารถทำเอกสาร ประมาณราคากลาง (ฺBOQ) ของงานสถาปัตย์ได้**

****หากสามารถ ทำเอกสารประมาณราคากลาง ในรูปแบบของทางราชการได้ (เช่นแบบฟอร์ม ปร.4) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**** 
3 สถาปนิก 
- จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและตามโครงสร้างบริษัท
- ประสบการณ์ 3 ปี
- สามารถทำ presentation ได้
-**หากสามารถทำ หุ่นจำลอง 3 มิติ ตัดด้วยมือ (Physical Model) ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
4 Junior Designer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

-ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่
-ช่วยงานพี่ๆ ทำ presentation งานวางผัง / ตัดโมเดล

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกัน กรุณาส่ง Portfolio มาที่ e-mail: [email protected]
ทั้งนี้ เพื่อการพิจารณา ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ต่อไป