เกี่ยวกับเรา
 
บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อเดิม Desyn Ltd. โดย คุณ ศราวุธ จันทรแสงอร่าม
ความหมายของชื่อบริษัทนั้น เกิดขึ้นโดยแรงบันดาลใจจาก คำ 2 คำ ซึ่งก็คือ“Design + Synchronization”
ซึ่งสื่อถึง การนำเสนอผลงานออกแบบ ที่เหนือกว่าความคาดหมายเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของบริษัท
ชื่อของบริษัท จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “Dersyn Studio Co., Ltd.” ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2554 และ ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน