Project Name
เทอร์เทิล เบย์
Project Size
2,765 ตร.ม.
Location
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
Completion
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ Turtle Bay ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดิม ที่ค่อนข้างมีความเขียวชอุ่มของธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งมีสระบัวขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้พื้นที่ตั้งโครงการยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ห่างจาก อ่างเก็บน้ำเขาเต่า 1 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 และ ยังเป็น 1 ใน จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังพื้นที่ อีกด้วย ระหว่างขั้นตอนของการสำรวจพื้นที่ ทางทีมงานผู้ออกแบบ ได้พบ นกยูงเข้ามาหากินยังพื้นที่ตั้งโครงการอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติเดิม ของสถานที่ตั้งโครงการและพื้นที่ข้างเคียง
DESCRIPTION
ชื่ออำเภอที่ตั้ง ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือคำว่า “เขา” และ “เต่า” ซึ่ง 2 คำนี้ ถูกนำมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการออกแบบตลอดจน การเลือกใช้วัสดุในโครงการ รูปทรงที่คล้ายคลึงกับกระดองเต่าถูกนำมาใช้เป็นลักษณะของหลังคาอาคารภายในโครงการ สระบัวขนาดใหญ่ถูกรักษาไว้ เพื่อ คงความรู้สึกเดิมของสถานที่ และ อาจนับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงทางอ้อมไปยัง อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอีกด้วย

การเลือกใช้วัสดุ ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานที่สำคัญนั่นคือ ความกลมกลืน กับ ธรรมชาติ วัสดุ Shingle Roof ได้ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักของหลังคาอาคารภายในโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากผิวของวัสดุ มีความละม้ายคล้ายคลึง กับ หิน และ กรวด ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามภูเขาในธรรมชาติ และ ยังสามารถ สร้างรูปทรงที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ กระดองเต่า ได้อีกด้วย ไม้ไผ่ที่มีซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปจากพื้นที่ใกล้เคียง ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับทำหลังคาและผนังอาคาร บางส่วน ทั้งนี้เนื่องด้วยคุณสมบัติตามธรรมชาติ ที่สามารถดัดโค้งงอได้ และ ยังสามารถก่อสร้าง เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย โดยที่ใช้เพียงความรู้ความชำนาญของช่างในพื้นที่ ประกอบกับ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ช่าง พื้นฐานทั่วไป นั่นหมายถึงว่า แทบจะไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องขนย้ายเครื่องมือหนัก เข้าไปยังพื้นที่ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติได้มากกว่า

โครงการ Turtle Bay ยังได้นำองค์ความรู้ดั้งเดิม ของช่างฝีมือในพื้นที่ อย่างเช่น วัสดุที่เรียกว่า “ปูนตำ” มาใช้ในโครงการ วัสดุชนิดนี้นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากช่างฝีมือในพื้นที่ และยังสนับสนุนแนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืนด้วย นั่นคือ เป็นวัสดุที่ทำให้ผนังอาคารเย็นแทบจะตลอดทั้งวัน วัสดุชนิดนี้ เป็นหนึ่งในวัสดุหลัก ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ศาสนสถาณ หรือ โบราณสถาณต่างๆ และ เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เวลาผู้คนสัมผัสผิวอาคารเหล่านี้นั้น รู้สึกได้ว่า ผนังเย็น แทบจะตลอดเวลา

Dersyn Studio ได้นำองค์ความรู้ในการออกแบบของช่างฝีมือแต่โบราณมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ และ รูปทรง ของอาคาร กล่าวคือ การสร้างหลังคารคลุมพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ และ มีหน้าต่างอยู่ ตรงข้ามกันทั้ง 2 ฝั่ง การออกแบบในลักษณะนี้นั้น เกื้อหนุนต่อการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กล่าวคือ อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและระบายออกไปภายนอก ในขณะที่อากาศที่เย็นสบายจะถูกดึงเข้ามาภายในอาคาร ในระดับสากล เรียกการระบายอากาศซึ่งเกิดจากแนวทางการออกแบบลักษณะนี้ว่า Stack Effect

แผง Solar Cell ได้ถูกนำมาติดตั้งบนหลังคา บางตำแหน่ง พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อให้แสงสว่าง ในยามค่ำคืน

สระบัวขนาดใหญ่ ที่มีอยู่เดิม ตามธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการออกแบบวางผังโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่สาภพของน้ำในสระ จะต้องได้รับการดูแลรักษา อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาทางสภาพแวดล้อมอันอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น กังหันน้ำชัยพัฒนา จึงได้ถูกนำมาติดตั้งในพื้นที่ เพื่อเติม oxygen เพิ่มเติมเข้าไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ
กังหันน้ำชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ด้วย  จึงนับได้ว่า "สิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก"

โครงการ Turtle Bay ยังได้นำ ระบบการบำบัดน้ำระบบปิด มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งของโครงการ นั่นหมายความว่า ไม่มีน้ำจากการใช้อุปโภคบริโภค ที่ยังไม่ได้รับการบำบัด ถูกปล่อยทิ้งไปยังสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

ระบบการฉีดพ่นละอองน้ำ ได้ถูกนำมาติดตั้งภายในโครงการ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมช่วงเวลากลางวัน สร้างสภาวะความน่าสบายให้กับผู้ใช้สอยโครงการ

จากหลักพื้นฐานของการออกบบ การเลือกใช้วัสดุ และ วิธีการก่อสร้าง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เจ้าของโครงการ รวมทั้ง ทีมงานผู้ออกแบบ มีความเชื่อว่า โครงการ Turtle Bay จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังว่า โครงการนี้ จะเป็นการนำเสนอตัวอย่างของการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และ ประกอบธุรกิจ บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางธรรมชาติทางสภาพธรรมชาติ