Project Name
ลองนัว บาร์ แอนด์ บิสโทร
Project Size
1,293 ตร.ม.
Location
อ.เมือง จ.สระบุรี
Completion
2562
กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นที่ Long Nour Bar & Bistro นี้ มักจะมีเสียงเพลงเข้าไปเกี่ยวข้องในแทบจะทุก กิจกรรม ดังนั้น การตกตแงในส่วนต่างๆของทางร้าน จึงเป็นการตกแต่งที่มีที่มาที่เกี่ยวข้องกับเสียง ผนัง Zigzag ด้านหน้าร้าน ซึ่งเป็นเสมือนหน้าร้าน และ สร้างการรับรู้ให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา จังหวะของการ Zigzag ของผนังนั้น มาจากคลื่นเสียงที่เกิดขึ้น จากการอ่านออกเสียงคำว่า “ลอง-นัว” ทั้งนี้ ผนังดังกล่าวนี้ อาจยังสามารถสื้อความหมายถึง การให้เสียงที่มีคุณภาพอย่างเสียงเพลง เป็นตัว สร้างความรู้สึกผ่อนคลายเป็นส่วนตัว และ กั้นลูกค้า ออกจากเสียงรบกวนของบรรยากาศทั่วไปภายนอกร้าน
DESCRIPTION
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนสนมาก ซึ่งนั่นหมายถึง มีผู้คนจำนวนมาก เข้ามายังจังหวัดนี้ ทั้งผู้ที่มาทำงาน และ ครอบครัวของพวกเขา อย่างไรก็ตาม สถาณที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่รองรับ ทั้งการรับประทานอาหารภายในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนฝูง ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง และ การเฉลิมฉลองสำหรับช่วงเทศกาลต่างๆ ยังมีเพียงแค่จำนวนน้อย

Long Nour Bar & Bistro เป็นหนึ่งในร้านที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สำหรับการสังสรรค์และผ่อนคลายกับเสียงเพลงในยามดึก หลังจากได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางเจ้าของจึงมีความต้องการ ทำจะปรับปรุงร้านใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต้อนรับลูกค้า ตลอดช่วงเวลาทำการของร้าน ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงดึก ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการรับรู้ของลูกค้า จากร้านที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาสังสรรค์ในยามดึกเท่านั้น เป็น ร้านที่พร้อมต้อนรับ ทั้ง ลูกค้าในกลุ่มครอบครัว เพื่อนฝูงวัยงาน ตลอดจน กลุ่มลูกค้าเดิม ในยามดึก

การเปลี่ยนการรับรู้ของร้าน เริ่มจากการพื้นที่ในการตกแต่งร้านในภาพรวม ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านหน้า สำหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัว รวมทั้ง เพื่อนฝูงวัยทำงาน ที่มายังร้านตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ และ พื้นที่ส่วนกลางของร้าน สำหรับกลุ่มที่มาสังสรรค์ รวมทั้ง ผ่อนคลายกับเสียงเพลงในยามดึก

โทนสีของแสง ที่ใช้ในการประดับตกแต่งร้านในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนด้านหน้าของร้าน สามารถปรับเปลี่ยน เป็น 2 โทนสี ตามแต่ละช่วงเวลา และ กลุ่มลูกค้าที่มายังร้าน แสงไฟตกแต่งโทนสีขาวซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยใช้สำหรับช่วงหัวค่ำ ในขณะที่ แสงไฟโทนสีชมพูอมม่วง ซึ่งให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา และ บรรยากาศของการเฉลิมฉลอง จะใช้ในช่วงดึก ทั้งนี้ 2 โทนนสีสร้างบรรยากาศนี้ มาจากแหล่งกำเนิดแสงชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าก่อสร้างตกแต่งให้กับทางเจ้าของด้วย

การเพิ่ม สีเขียวของธรรมชาติ ลงไปยังพื้นที่ เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น และ ผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้าน ดังนั้น จึงได้มีการปลูกต้นไม้ใหม่ รวมทั้ง ไม้พุ่ม ที่ส่วนด้านหน้าของร้าน ต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มใหม่นี้ นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น คล้ายๆการทานข้าวที่สวนหลังบ้าน หรือที่บ้านเพื่อน ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประดับตกแต่ง ในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย ในขณะที่ไม้พุ่มที่ปลูกเพิ่มลงไปนี้ นอกจากจะเพิ่มสีเขียวให้กับพื้นที่ร้านแล้ว ยังเพื่อกั้นแบ่งอาณาเขตของร้าน สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า ที่นั่งด้านหน้าร้านใกล้กับคนเดินถนนทั่วไป

พื้นของส่วนรับประทานอาหารด้านหน้าร้าน ตกแต่งด้วยอิฐมอญเรียงเป็นวงกลม ซึ่งเปรียบได้กับวงคลื่นเสียงที่เกิดบนผิวน้ำ และ วัสดุดังกล่าวนี้ ยังให้ผิวสัมผัสของวัสดุธรรมชาติ และ สร้างความรู้สึกอบอุ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

พื้นที่ส่วนกลางของร้านนั้น เป็นพื้นที่ที่เน้นสร้างบรรยากาศมีชีวิตชีวา และ บรรยากาศของการสังสรรค์ พื้นของส่วนกลางร้านตกแต่งด้วย ซีเมนต์กัดกรดสีแดง และ สิ่งที่เป็นสิ่งดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี ของพื้นที่ส่วนกลางของร้าน คือ บันไดวนที่มีพื้นผิวดูแล้วคล้ายโลหะขึ้นสนิม และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผนังด้านหลังเวทีใหญ่ของร้าน ซึ่งผิวของผนัง สามารถเกิดรูปทรงที่แตกต่างกันได้ จากการเอามือ หรือ ส่วนต่างๆของร่างกาย กดลงไปบนผนังดังกล่าวนั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหว่างนักร้อง หรือ ศิลปิน กำลังทารแสดงอยู่บนเวที

ด้วยธรรมชาติ ของร้านสำหรับการสังสรรค์ ผ่อนคลาย ซึ่งมีการตกแต่งปรับเปลี่ยน เป็นประจำทุกๆ 2-3 ปี นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งประดับประดาเล็กน้อยตามช่วงเทศกาล ดังนั้น การก่อสร้างตกแต่ง จึงต้องใช้วิธีการก่อสร้างที่เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้ง ประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น การก่อสร้างระบบแห้ง หรือ การซ่อมแซมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เดิม จึงมีการใช้ในบางพื้นที่

ภายหลังการตกแต่ง ปรับโฉมหน้า ของร้าน Long Nour Bar & Bistro ในครั้งนี้นั้น เชื่อว่า ทางร้านจะมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการต้อนรับลูกค้า ในแทบจะทุกช่วงวัย และ ช่วงเวลาทำการของทางร้าน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทางเจ้าของ นอกจากนี้นั้น ยังเชื่อว่า Long Nour Bar & Bistro จะเป็นหนึ่งในสถาณที่เพื่อการพักผ่อน สังสรรค์ รับประทานอาหารในกลุ่มครอบครัวและ เพื่อฝูง รวมทั้ง สถาณที่สำหรับผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง สำหรับกลุ่มนักเที่ยวรอบดึก ที่ดีที่สุด ของจังหวัดสระบุรี